(Thứ bảy, 09/10/2021, 04:00 pm GMT+7)

Hình minh họa
(Hình minh họa)


     Kinh doanh dịch vụ nổ mìn bao gồm các hoạt động cung ứng dịch vụ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hợp pháp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động, đồng thời việc đầu tư mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông qua các vùng núi đá, dẫn đến nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh đang ngày càng tăng cao.

     Theo quy định, hiện nay kinh doanh dịch vụ nổ mìn thuộc nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, đồng thời việc hoạt động kinh doanh dịch vụ nổ mìn được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

     Để các doanh nghiệp nắm được trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với đơnvị kinh doanh dịch vụ nổ mìn và trách nhiệm của trong quá trình hoạt động./.

File hướng dẫn gửi kèm theo

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH