(Thứ bảy, 28/08/2021, 09:18 am GMT+7)

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân thực hiện công tác  thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2021.

nguồn: bocongan.gov.vn


File đính kèm
Thông tư 82/2021/TT-BCA