(Thứ tư, 25/08/2021, 05:03 pm GMT+7)

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Thông tư 70/2021/TT-BTC