(Thứ sáu, 24/09/2021, 04:28 pm GMT+7)

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND về công tác 9 tháng đầu năm 2021.

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn CAND đã bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai  hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Quán triệt các văn bản, triển khai thực hiện tốt các phong trào lớn, phong trào cách mạng và các chương trình hành động với đoàn viên, hội viên nhằm kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng đoàn viên, hội viên.

Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, định hướng thông tin, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên; ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tích cực động viên đoàn viên, hội viên xung kích tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó đã có 130 nữ y, bác sĩ xung phong tham gia chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 5.000 lượt cán bộ đoàn viên, công nhân lao động trong CAND có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; vận động hơn 6.000 đoàn viên tại các đơn vị trực thuộc Bộ đăng ký, tình nguyện chi viện phòng, chống dịch COVID-19…

Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi làm việc.

Tổ chức đa dạng các hoạt động dân vận, xã hội tình nghĩa, kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn biên giới, dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, câu lạc bộ trong hội; tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đánh giá cao kết quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND thời gian qua. Nhận thức vị trí, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong CAND, Đảng uỷ, lãnh Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận chủ trương chung, góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND -0
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

 Liên quan đến vấn đề bộ máy tổ chức của các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng nhấn mạnh, nguyên tắc bộ máy tổ chức phải phù hợp với với mô hình chung và đúng theo quy định. Mô hình tổ chức nào, chế độ chính sách đấy. Do vậy, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng đề nghị, trong thời gian tới, căn cứ thực tiễn hoạt động, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, đơn vị có đánh giá, kiến nghị đề xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của thanh niên, phụ nữ và đoàn viên công đoàn trong các lĩnh vực công tác. Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cần thống nhất nhận thức về tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn nhân lực, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của từng tổ chức chính trị - xã hội.

Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong CAND -0
Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt chú trọng tới những chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an… về công tác đoàn thể, quần chúng; phải xây dựng được phương pháp, cách làm hiệu quả. Sau khi triển khai có sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ để có phương hướng phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn; tăng cường tuyên truyền về các hoạt động của thanh niên, phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong công tác bảo đảm ANTT và tham gia phòng, chống dịch COVID-19... nhằm lan toả, nhân rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phụ nữ CAND chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn Thanh niên Bộ khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị cho công tác Đại hội đoàn các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ nghiên cứu về những đề xuất của các tổ chức chính trị - xã hội về công tác tổ chức bộ máy tổ chức, biên chế, nguồn nhân lực, hướng đào tạo… thống nhất phương hướng, báo cáo đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo, giải quyết./.

Nguồn: Báo CAND