(Thứ sáu, 31/08/2018, 06:35 GMT+7)

          Thực hiện Công văn số 807-CV/BTGTU, ngày 17/8/2018 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về “Phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột”. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Giang đăng tải nội dung “Thông báo Thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột” để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, tham gia.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây: 
https://drive.google.com/open?id=141fUeYwcSiTN9qSoMsjBnSEaZLRrzZwa