(Thứ năm, 28/10/2021, 03:58 pm GMT+7)

Theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) các cơ sở khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của cở sở cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC. Căn cứ vào hồ sơ năng lực được phép kinh doanh, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cho 28 Doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC... và mua các phương tiện , thiết bị, vât tư  PCCC đảm bảo chất lượng và đúng theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo công khai danh sách các Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm:

 

 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH