(Thứ sáu, 04/12/2020, 09:50 am GMT+7)

          Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Công an tỉnh và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, ngày 17/12/2020, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức bán đấu giá 05 Lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại Phòng Cảnh sát giao thông cụ thể như sau:
          - Lô tài sản gồm 25 xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm: 35.150.000 đồng(Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).
          - Lô tài sản gồm 40 xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm: 35.950.000 đồng(Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).
         - Lô tài sản gồm 45 xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm: 36.450.000 đồng(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
         - Lô tài sản gồm 46 xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm: 32.450.000 đồng(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
          - Lô tài sản gồm 50 xe mô tô, xe gắn máy có giá khởi điểm: 31.050.000 đồng(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).
           Công an tỉnh thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đăng ký và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 14/12/2020.
          Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Số 663, Đ. Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Điện thoại 0204 3554299.


                                                                                                                                  - Phòng Cảnh sát giao thông-