(Thứ sáu, 17/09/2021, 03:43 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021)

 
1. Phòng CSQLHC về TTXH: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0387835944 .
(Tạm dừng thu nhận, tăng cường cho Yên Dũng)
2. Công an thành phố Bắc Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0868290993.
- Thứ 2 (ngày 20/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Dĩnh Kế, Bưu điện Tỉnh.
Từ 13h -18h: UBND P. Trần Nguyên Hãn, xã Tân Tiến.
Từ 19h – hết công dân:  UBND xã Tân Mỹ, xã Tân Tiến.
- Thứ 3 (ngày 21/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Đa Mai, Thọ Xương.
Từ 13h -18h: UBND P. Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn.
Từ 19h – hết công dân:UBND xã Song Mai, Đồng Sơn.
- Thứ 4 (ngày 22/9)
Từ 6h -12h: UBND xã Dĩnh Kế.
Từ 13h -18h:  UBND xã Dĩnh Trì.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Tiến, Tân Mỹ.
(Riêng từ 7h30-13h30: UBND xã Xương Giang; Từ 14h -18h: UBND P. Lê Lợi).
- Thứ 5 (ngày 23/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương.
Từ 13h -18h: UBND P. Đa Mai, xã Song Mai.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Đồng Sơn, Song Mai.
- Thứ 6 (ngày 24/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Xương Giang, Dĩnh Kế.
Từ 13h -18h:UBND P. Thọ Xương, Lê Lợi.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Mỹ, Tân Tiến.
- Thứ 7 (ngày 25/9)
Từ 6h -18h: UBND P. Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Song Mai, Đồng Sơn.
- Chủ nhật (ngày 26/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền.
Từ 13h -18h: UBND P. Xương Giang, Trần Phú.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Song Khê, Dĩnh Trì.
3. Công an huyện Tân Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 02043878205.
- Từ thứ 2 (ngày 20/9) đến thứ 6 (ngày 24/9): UBND xã Cao Xá, Cao Thượng.
- Từ thứ 7 (ngày 25/9) đến chủ nhật (ngày 26/9): trụ sở Công an huyện.
4. Công an huyện Lạng Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973241286.
- Thứ 2 (ngày 20/9): UBND xã Mỹ Thái, Dương Đức
- Thứ 3 (ngày 21/9): UBND TT Vôi, UBND xã Dương Đức.
- Từ thứ 4 (ngày 22/9) đến Thứ 5 (ngày 23/9): UBND TT Vôi, UBND xã Mỹ Hà.
- Thứ 6 (ngày 24/9): UBND xã Tiên Lục,UBND xã Mỹ Hà.
- Từ thứ 7 (ngày 25/9) đến Chủ nhật (ngày 26/9): UBND xã Tiên Lục, UBND xã Xương Lâm.
5. Công an huyện Lục Nam: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973907288.
- Thứ 2 (ngày 20/9):TDP Nhiêu Hà, Chằm Mới.
- Từ thứ 3 (ngày 21/9) đến thứ 4 (ngày 22/9):UBND xã Bảo Sơn, NVH thôn Huê Vận 2.
- Từ thứ 5 (ngày 23/9) đến thứ 6 (ngày 24/9):UBND xã Tam Dị, NVH thônHà Phú 13.
- Từ thứ 7 (ngày 25/9) đến Chủ nhật (ngày 26/9): UBND xã Đông Hưng, NVH thôn Am Sang.
6. Công an huyện Lục Ngạn:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0978268909
- Từ thứ 2 (ngày 20/9) đến thứ 3 (ngày 21/9):NVH xã Cấm Sơn, NVH thôn Hạ - Cấm Sơn.
- Từ thứ 4 (ngày 22/9) đến thứ 7 (ngày 25/9):NVH xã Tân Sơn, NVH thôn Hà – Tân Sơn.
- Chủ nhật (ngày 26/9):Trường THCS Sa Lý, NVH thôn Đảng – Sa lý.
7. Công an huyện Sơn Động:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0977679898
- Thứ 2 (ngày 20/9) đến thứ sáu (ngày 24/9):tăng cường Công an huyện Lục Ngạn.
- Từ Thứ 7 (25/9) đến Chủ nhật (26/9): tiếp dân tại bộ phận Một cửa – UBND huyện.
8. Công an huyện Yên Dũng:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0366577744
- Thứ 2 (ngày 20/9): xã Cảnh Thuỵ
- Thứ 3 (ngày 21/9): xã Quỳnh Sơn.
- Thứ 4 (ngày 22/9): xã Đức Giang.
- Thứ 5 (ngày 23/9): xã Yên Lư.
- Thứ 6 (ngày 24/9): xã Yên Lư.
- Thứ 7 (ngày 25/9): TT Tân An.
- Chủ nhật (ngày 26/9): xã Tiến Dũng.
9. Công an huyện Việt Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0936999369/0986628026.
Thu nhận hồ sơ CCCD cho công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng.
10. Công an huyện Hiệp Hoà:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0964812999.
- Thứ 2 (ngày 20/9): xã Mai Đình, xã Đại Thành.
- Từ thứ 3 (ngày 21/9) đến Chủ nhật (ngày 26/9): xã Bắc Lý.
11. Công an huyện Yên Thế:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0912848381.
Chủ nhật hàng tuần thu nhận tại trụ sở Công an huyện. Các ngày còn lại tăng cường cho huyện Hiệp Hoà, Tân Yên.

 

 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH