(Thứ bảy, 25/09/2021, 10:12 am GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021)
 

1. Phòng CSQLHC về TTXH: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0387835944 .
(Tạm dừng thu nhận, tăng cường cho Lục Nam, Việt Yên)
2. Công an thành phố Bắc Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0868290993.
- Thứ 2 (ngày 27/9)
Từ 6h -12h: Trường THPT Ngô Sỹ Liên, P. Lê Lợi.
Từ 13h -18h: UBND P. Dĩnh Kế, Bệnh viên Ung bướu.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Dĩnh Trì, xã Tân Mỹ.
- Thứ 3 (ngày 28/9)
Từ 6h -12h:THPT Thái Thuận, P. Trần Phú, P. Mỹ Độ.
Từ 13h -18h: THPT Chuyên, UBND P. Thọ Xương.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Tiến, Đồng Sơn.
- Thứ 4 (ngày 29/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Dĩnh Kế, công ty OneChang - P. Xương Giang.
Từ 13h -18h: THPT Chuyên, công ty OneChang - P. Xương Giang.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Song Mai, công ty OneChang - P. Xương Giang.
- Thứ 5 (ngày 30/9)
Từ 6h -12h: UBND P. Đa Mai, P. Thọ Xương.
Từ 13h -18h: Trường  CĐ KTCN, trường THPT Chuyên. 
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Mỹ, xã Đồng Sơn.
- Thứ 6 (ngày 01/10)
Từ 6h -12h: UBND P. Hoàng Văn Thụ, P. Xương Giang.
Từ 13h -18h: UBND P. Lê Lợi, xã Song Mai.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Tân Tiến, Dĩnh Trì.
- Thứ 7 (ngày 02/10)
Từ 6h -12h: UBND P. Đa Mai, P. Trần Nguyên Hãn.
Từ 13h -18h: UBND xã Đồng Sơn, Tân Mỹ.
Từ 19h – hết công dân: UBND P. Hoàng Văn Thụ, P. Ngô Quyền.
- Chủ nhật (ngày 03/10)
Từ 6h -12h: UBND P. Hoàng Văn Thụ, P. Ngô Quyền.
Từ 13h -18h: UBND xã Tân Tiến, P. Lê Lợi.  
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Song Mai, P. Thọ Xương. 
3. Công an huyện Tân Yên:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 02043878205.
- Từ thứ 2(27/10) đến chủ nhật (ngày 03/10):trụ sở Công an huyện.
4. Công an huyện Lạng Giang:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973241286.
- Thứ 2 (ngày 27/9): UBND xã Xương Lâm, Tân Dĩnh.
- Từ thứ 3 (ngày 28/9) đến thứ 5 (ngày 30/9): UBND xã Hương Sơn, Tân Dĩnh.
- Thứ 6 (ngày 01/10):UBND TT Kép, TT Vôi.
- Từ thứ 7 (ngày 02/10) đến Chủ nhật (ngày 03/10):UBND TT Vôi.
5. Công an huyện Lục Nam:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973907288.
- Thứ 2 (ngày 27/9): UBND xã Lục Sơn, NVH Thôn Vĩnh Ninh, NVH thôn Hổ Lao.
- Thứ 3 (ngày 28/9):UBND xã Lục Sơn, NVH thôn Vĩnh Hồng.
- Thứ 4 (ngày 29/9):UBND xã Trường Sơn, NVH thôn Cầu Gỗ.
- Thứ 5 (ngày 30/9):UBND xã Bình Sơn, NVH thôn Đồng Hiệu, NVH thôn Nghè Mản.
- Thứ 6 (ngày 01/10):UBND xã Bình Sơn, NVH thôn Thần Đồng, NVH thôn Thần Đồng Bình.
- Thứ 7 (ngày 02/10):UBND xã Nghĩa Phương, NVH thôn Ngạc Làng, NVH thôn Dùm.
- Chủ nhật (ngày 03/10):UBND xã Nghĩa Phương, NVH thôn Hố Nước, NVH thôn Suối Ván.
6. Công an huyện Lục Ngạn:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0978268909
- Thứ 2 (ngày 27/9):
Từ 7h - 12h: THCS Sa Lý, NVH thôn Đảng – Sa Lý.
Từ 12h - 24h: NVH xã Phong Minh.
- Từ thứ 3 (ngày 28/9):NVH xã Phong Minh.
- Từ thứ 4 (ngày 29/9) đến thứ 5 (ngày 30/9):NVH xã Phong Vân.
- Thứ 6 (ngày 01/10):NVH xã Kim Sơn.
- Thứ 7 (ngày 02/10) đến Chủ nhật (ngày 03/10):NVH xã Hộ Đáp.
7. Công an huyện Sơn Động:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0977679898
- Thứ 2 (ngày 27/9) đến Chủ nhật (ngày 03/10):bộ phận Một cửa Công an huyện.
8. Công an huyện Yên Dũng:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0366577744
- Thứ 2 (ngày 27/9):
Buổi sáng: UBND xã Tiền Phong, xã Quỳnh Sơn.
Buổi chiều và tối: UBND xã Nội Hoàng, Hương Gián.
- Từ thứ 3 (ngày 28/9):
Buổi sáng: UBND xã Lãng Sơn, Đồng Phúc.
Buổi chiều: UBND xã Trí Yên, xã Đức Giang.
Buổi tối: UBND TT Tân An, TT Nham Biền.
- Thứ 4 (ngày 29/9):
Buổi sáng: UBND xã Xuân Phú, Tiền Phong.
Buổi chiều: UBND xã Lão Hộ, Yên Lư.
- Thứ 5 (ngày 30/9):
Buổi sáng: UBND Tân Liễu, TT Tân An.
Buổi chiều: UBND xã Nội Hoàng, UBND xã Hương Gián.
Buổi tối: UBND xã Tiến Dũng, TT Nham Biền.
- Từ thứ 6 (ngày 01/10) đến Chủ nhật (ngày 03/10): trụ sở Công an huyện.
9. Công an huyện Việt Yên:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0936999369/0986628026.
Thu nhận hồ sơ CCCD cho công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng.
10. Công an huyện Hiệp Hoà:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0964812999.
- Từ thứ 2 (ngày 27/9) đến thứ 5 (ngày 30/9):UBND xã Danh Thắng.
- Thứ 6 (ngày 01/10):UBND xã Đông Lỗ.
- Thứ 7 (ngày 02/10):UBND xã Ngọc Sơn
- Chủ nhật (ngày 03/10):UBND TT Thắng.
11. Công an huyện Yên Thế:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0912848381.
- Thứ 2 (ngày 27/9): UBND xã Đồng Vương.
- Từ thứ 3 (ngày 28/9):UBND xã Hương Vĩ.
- Thứ 4 (ngày 29/9): UBND xã Đồng Kỳ.
- Thứ 5 (ngày 30/9): UBND xã Hồng Kỳ.
- Thứ 6 (ngày 01/10): UBND TT Bố Hạ.
- Thứ 7 (ngày 02/10): UBND xã Tam Tiến.
- Chủ nhật (ngày 03/10): UBND TT Phồn Xương. 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH