(Thứ sáu, 10/09/2021, 08:33 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021)

 

1. Phòng CSQLHC về TTXH: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0387835944 .
(Tạm dừng thu nhận, tăng cường cho Yên Dũng)
2. Công an thành phố Bắc Giang:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0868290993.
- Thứ 2 (ngày 13/9)
Từ 6h -12h: CAP Thọ Xương, CAP Đa Mai.
Từ 13h -18h: UBND P. Dĩnh Kế, Tổ Thành Dinh – P. Xương Giang.
Từ 19h – hết công dân:  UBND xã Đồng Sơn, UBND xã Tân Mỹ.
- Thứ 3 (ngày 14/9)
Từ 6h -12h: Tổ DP 2B – P. Trần Nguyên Hãn, UBND P. Hoàng Văn Thụ.
Từ 13h -18h: Tổ Đồng Cửa – P. Lê Lợi, UBND xã Tân Tiến.
Từ 19h – hết công dân: CAX Dĩnh Trì, UBND xã Tân Tiến.
- Thứ 4 (ngày 15/9)
Từ 6h -12h: UBND xã Dĩnh Kế, CAP Đa Mai.
Từ 13h - hết công dân: UBND xã Tân Mỹ, xã Song Mai.
- Thứ 5 (ngày 16/9)
Từ 6h -12h: Tổ Thành Dinh – P. Xương Giang, UBND P. Trần Nguyên Hãn.
Từ 13h -18h: Tổ Tiền Giang – P. Lê Lợi, UBND xã Tân Tiến.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Đồng Sơn, xã Tân Tiến.
- Thứ 6 (ngày 17/9)
Từ 6h -12h: UBND xã Dĩnh Kế, CAP. Thọ Xương.
Từ 13h -18h: UBND xã Song Mai, CAP. Lê Lợi.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Song Mai, xã Tân Mỹ.
- Thứ 7 (ngày 18/9)
Từ 6h -12h: Tổ Thành Dinh – P. Xương Giang, UBND P. Trần Phú
Từ 13h -18h: UBND P. Ngô Quyền, P. Hoàng Văn Thụ.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Đồng Sơn, P. Hoàng Văn Thụ
- Chủ nhật (ngày 19/9)
Từ 6h -12h: Tổ DP 2B – P. Trần Nguyên Hãn, UBND P. Ngô Quyền.
Từ 13h -18h: CAP. Thọ Xương, CAP. Đa Mai.
Từ 19h – hết công dân: UBND xã Đồng Sơn, CAX Dĩnh Trì.
3. Công an huyện Tân Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 02043878205.
- Từ thứ 2 (ngày 13/9) đến thứ 4 (ngày 15/9/2021): UBND xã Việt Lập, xã Lan Giới.
- Từ thứ 5 (ngày 16/9/2021) đến chủ nhật (ngày 17/9/2021): UBND xã Cao Xá.
4. Công an huyện Lạng Giang: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973241286.
- Từ thứ 2 (ngày 13/9) đến thứ 5 (ngày 16/9): UBND xã Đại Lâm.
- Thứ 6 (ngày 17/9) và thứ 7 (ngày 18/9): UBND xã Xuân Hương.
- Chủ nhật (ngày 19/9): UBND xã Mỹ Thái.
5. Công an huyện Lục Nam:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0973907288.
- Thứ 2 (ngày 13/9): UBND xã Huyền Sơn, NVH thôn Liên Giang.
- Thứ 3 (ngày 14/9): UBND xã Huyền Sơn, NVH thôn Lương Khoai.
- Thứ 4 (ngày 15/9): UBND xã Huyền Sơn.
- Thứ 5 (ngày 16/9): UBND xã Thanh Lâm, NVH thôn Thượng Lâm.
- Thứ 6 (ngày 17/9): UBND xã Bảo Đài, NVH thôn Trung Đồng.
- Thứ 7 (ngày 18/9): UBND xã Bảo Sơn, NVH thôn Huê Vận 2.
- Chủ nhật (ngày 19/9): UBND xã Bảo Sơn, NVH thôn Đồng Cống.
6. Công an huyện Lục Ngạn: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0978268909
(tạm dừng thu nhận)
7. Công an huyện Sơn Động: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0977679898
- Thứ 2 (ngày 13/9) đến chủ nhật (ngày 19/9): tại bộ phận Một cửa – UBND huyện.
8. Công an huyện Yên Dũng:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0366577744
- Thứ 2 (ngày 13/9): xã Xuân Phú.
- Thứ 3 (ngày 14/9): xã Xuân Phú, TT Nham Biền, công ty may Unico.
- Thứ 4 (ngày 15/9): xã Tiền Phong.
- Thứ 5 (ngày 16/9): xã Tiền Phong, TT Nham Biền, công ty may Unico.
- Thứ 6 (ngày 17/9): xã Nội Hoàng.
- Thứ 7 (ngày 18/9): xã Tư Mại, TT Nham Biền, công ty may Unico.
- Chủ nhật (ngày 19/9): xã Lãng Sơn
9. Công an huyện Việt Yên: Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0936999369/0986628026.
Thu nhận hồ sơ CCCD cho công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng.
10. Công an huyện Hiệp Hoà:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0964812999.
- Từ thứ 2 (ngày 13/9) đến thứ 4 (ngày 15/9): UBND xã Thường Thắng.
- Từ thứ 5 (ngày 16/9) đến thứ 6 (ngày 17/9): UBND xã Châu Minh.
- Từ thứ 7 (ngày 18/9) đến chủ nhật (ngày 19/9): UBND xã Hợp Thịnh.
11. Công an huyện Yên Thế:Số điện thoại tiếp nhận phản ánh 0912848381.
Chủ nhật hàng tuần thu nhận tại trụ sở Công an huyện. Các ngày còn lại tăng cường cho huyện Hiệp Hoà, Tân Yên. 

 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH