(Thứ bảy, 25/09/2021, 10:42 am GMT+7)

      Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND (24/9/1945 -24/9/2021) và 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thông tin liên lạc Công an nhân dân (25/11/1945 – 25/11/2021), Giám đốc Công an tỉnh có Điện gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong 02 lực lượng trên lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả theo điều kiện thực tế nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Cơ yếu và Thông tin liên lạc CAND, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

      Lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân (CAND) được tôi luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, với những chiến công thầm lặng đã không ngừng bồi đắp nên truyền thống anh hùng, vẻ vang “Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; nêu cao cảnh giác cách mạng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

   (Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng Tham mưu tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND)

       Truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, sức mạnh và tinh thành chiến đấu kiên cường của lực lượng Cơ yếu CAND đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Qua các thời kỳ, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, lực lượng Cơ yếu CAND đã xây dựng, phát triển mạnh mẽ đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới của đất nước, với những chuyển biến căn bản về chơ chế, chính sách, trong xu thế toàn cầu hóa, hợp tác và phát triển, Cơ yếu CAND luôn học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
   
      Trong thời gian qua, lực lượng Cơ yếu CAND vẫn âm thầm, lặng lẽ đóng góp phần công sức không nhỏ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn đảm bảo các tiêu chí "an toàn, bí mật, chính xác, kịp thời" góp phần phục vụ tốt công tác thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Công an các cấp.

      (Đ/c Nguyễn Biền Sơn, nguyên Đội trưởng Đội Viễn thông - Cơ yếu tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND)

      
      Với sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, lãnh đạo các cấp, lực lượng Cơ yếu CAND, lực lượng Thông tin liên lạc Công an tỉnh Bắc Giang xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo đã quan tâm, động viên đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong 02 lực lượng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống và xin hứa cố gắng, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

PHÒNG THAM MƯU