(Thứ năm, 29/10/2020, 07:58 am GMT+7)
        Ngày 26/10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Giang do Đại tá Vũ Đức Hiền - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch HĐGD QP&AN tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm làm việc với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Yên Dũng về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020. Làm việc với đoàn, về phía huyện Yên Dũng có đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐGD QP&AN huyện, cùng các thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện và đại diện Hội đồng Giáo dục QPAN cấp xã, các trường THPT trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dụng về việc quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về công tác GDQP&AN các cấp; công tác kiện toàn và hoạt động của Hội đồng GDQP&AN; công tác đăng ký, quản lý các đối tượng bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN theo quy định; kết quả bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN cho các đối tượng; công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên kiêm nhiệm công tác GDQP&AN; việc phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền công tác quốc phòng, an ninh cho học sinh; kiểm tra nhận thức về quốc phòng và an ninh của cán bộ, đảng viên đối tượng 3,4 bằng phương pháp trắc nghiệm; kiểm tra Điều lệnh đội ngũ không có súng, tư thế vận động trên chiến trường, tháo lắp súng AK đối với học sinh các trường THPT….

Thông qua công tác kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác GDQP&AN ở các đơn vị như: Việc sắp xếp, quản lý văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác giáo dục QP-AN chưa được đầy đủ; bài viết thu hoạch của đối tượng 4 chưa có nhiều đổi mới, đặc biệt là phần liên hệ bản thân; công tác rà soát đối tượng bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN chưa chặt chẽ.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đề nghị Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Yên Dũng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phát huy trách nhiệm của thành viên và vai trò tham mưu của cơ quan Thường trực trong xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Hồng Phấn