(Thứ hai, 06/12/2021, 11:04 pm GMT+7)

   Thực hiện Hướng dẫn số 3259/HD-CAT ngày 28/10/2021 của Công an tỉnh về tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, chiều ngày 06/12/2021, Khối thi đua trực thuộc Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ Quốc năm 2021; đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phòng Tham mưu báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2021
của Khối thi đua Trực thuộc

 

   Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, Công an các đơn vị Khối thi đua trực thuộc Công an tỉnh đã tổ chức triển khai phong trào thi đua một cách sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức và biện pháp phong phú; tạo khí thế, phong trào thi đua rộng khắp trong các đơn vị, cán bộ chiến sĩ, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác và chiến đấu của Công an tỉnh.

   Trong năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị trong khối đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành bảo đảm an ninh trật tự và triển khai  các biện pháp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, các đơn vị đã tập trung tham mưu chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai quyết liệt công tác tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lượng ngày càng nền nếp, không có cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật; chất lượng các mặt công tác chuyên môn ngày càng được nâng cao.

   Tham luận tại Hội nghị, Công an các đơn vị tiếp tục đánh giá cụ thể thêm tình hình, kết quả công tác trong năm qua; đồng thời, chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện phong trào thi đua và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.                Đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


 

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác của các đơn vị Khối trực thuộc; đồng thời, chỉ ra những mặt chưa làm được trong công tác phong trào để các đơn vị khắc phục; đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh, các đơn vị trong khối cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác chuyên môn phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; qua đó, xây dựng, phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
 

Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh