(Thứ tư, 27/10/2021, 08:26 am GMT+7)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021

 

     Trong hai ngày 25,26/10/2021, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021. Hội nghị được diễn ra tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh và điểm cầu các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

(Ảnh Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát)

     Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Giang có 120 đồng chí là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên UBKT đảng uỷ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Công an tỉnh; cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; các đồng chí chi uỷ viên phụ trách và đồng chí cán bộ tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Công an tỉnh; các đồng chí chi uỷ viên phụ trách các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

    

(Ảnh Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát)

     Hội nghị đã quán triệt các nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; những vấn đề cần lưu ý trong kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập,… Đồng thời, Hội nghị tập trung hướng dẫn học viên nâng cao nghiệp vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng; kỹ năng tiếp nhận và xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

     Qua công tác tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nắm vững quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định, quy chế, hướng dẫn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh