(Thứ bảy, 25/09/2021, 09:39 pm GMT+7)

    Máu là một loại thuốc đặc biệt, góp phần quan trọng cứu sống tính mạng nhiều người bệnh. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp. Đây là hoạt động cần được nhân rộng trong cộng đồng, là nét đẹp về tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta rất cần được gìn giữ và phát huy cao độ trong giai đoạn hiện nay. Trước ý nghĩa to lớn của hoạt động hiến máu tình nguyện, trong những năm qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên rất quan tâm và có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo, định hướng, giáo dục vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức cộng đồng tham gia hiến máu cứu người cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

    Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, ngày 23/9/2021, hưởng ứng “Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 huyện Tân Yên”, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện Tân Yên và Công an các xã, thị trấn đã có tổng số 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.
Ảnh CBCS tham gia hiến máu

    Thông qua Ngày hội hiến máu tình nguyện mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện nhận thức rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi “giọt hồng”  đó chính là “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp”…

    Ngoài ra trong năm 2021 có nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Yên tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện do công an tỉnh và Ban chỉ đạo hiến máu các cấp phát động.

Tác giả: Chi đoàn Công an huyện Tân Yên./.