(Thứ ba, 21/09/2021, 04:19 pm GMT+7)
Tháng 9/2021, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 13,374 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Lũy kế, từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút được 853,2 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 90,7% cùng kỳ.
Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Trong đó cấp mới 24 dự án đầu tư trong nước (DDI) vốn đăng ký 1.565 tỷ đồng, gấp 5,1 lần; 17 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vốn đăng ký 620,2 triệu USD, gấp 2,02 lần; điều chỉnh 7 dự án DDI vốn đăng ký tăng thêm 90 tỷ đồng, 32 dự án FDI vốn đăng ký bổ sung 161 triệu USD, bằng 55,8% so với cùng kỳ.

Các dự án FDI thu hút được có quy mô khá lớn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, vốn đầu tư trung bình đạt 150 triệu USD như: “Dự án Công nghệ tế bào Quang điện JA Solar PV Việt Nam”, dự án “Nhà máy Fukang Technology”.

Tuy nhiên, trong 9 tháng cũng có 02 dự án FDI xin tạm ngừng hoạt động, Nhà đầu tư tự chấm dứt 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn giảm 20 tỷ đồng, thu hồi 11 dự án FDI với số vốn giảm 7,55 triệu USD.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thành lập mới trở lại thị trường tăng khá so với cùng kỳ. 9 tháng toàn tỉnh có 965 doanh nghiệp được thành lập, tăng 3,9%; tổng số vốn đăng ký 19.371 tỷ đồng, gấp 2,3 lần; có 359 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 86,9%. 

Như vậy, toàn tỉnh hiện có 11.675 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký là 103.516 tỷ đồng. Riêng doanh nghiệp FDI có 479 doanh nghiệp, số vốn đăng ký là 3,891 tỷ USD. Thành phố Bắc Giang là địa phương có nhiều doanh nghiệp nhất, chiếm 33,7 %, kế đến là Việt Yên 15,8%; Lạng Giang 10,6%. Trong khi đó Sơn Động và Yên Thế là 2 địa phương có số doanh nghiệp ít nhất, lần lượt chiếm 3,6% và 3%./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang