An toàn giao thông
(Thứ ba, 26/10/2021, 03:32 pm GMT+7)

Chi đoàn Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố tổ chức chương trình tình nguyện “Đồng hành cùng em đến trường” tại trường Tiểu học Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

(Thứ ba, 26/10/2021, 03:21 pm GMT+7)

Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn

(Thứ ba, 26/10/2021, 03:16 pm GMT+7)

Công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của Công an thành phố Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang

(Thứ ba, 26/10/2021, 03:01 pm GMT+7)

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022.